We are working on remodeling an abandoned projection room into an Analogue Studio & Lab.

Lucram la transformarea unei cabine de proiecție abandonată într-un Studio & Laborator Analogic.